Plastic products, Plastic design, Burdem Plastik, Burdem Plastik Macedonia, Plastic producing technology, Plastic producing machines

Burdem Plastik specializes in manufacturing of professional and quality plastic products of all kinds and designs for your home or office needs

Kitchen plastic products, Bathroom plastic products, Children plastic products, Office plastic products

За Бурдем Пластик

Бурдем Пластик е современа компанија која специализира во произвотство на квалитетни и професионални производи од пластика. Различни производи за различни потреби се достапни во нашиот каталог како производи за кујна, купатила за деца и генерални производи за вашиот дом или работно место...

Browse our Products Gallery

Загарантиран квалитет

Ние ви гарантираме квалитет и долготрајна ефикасност за нашите производи. Ние секогаш се обидуваме да ги исполниме барањата на нашите клиенти и за тоа со многу вминание го следиме произведувањето на еден продукт од почеток до финалната фаза....

Take a tour inside our company

Читај повеќе за нас

Нашата компанија се развиваше во различни фази. Многу фактори го инфлуенцираа овој развој и за тоа ние спроведуваме стратегии за ги преминеме екомонските и политичките пречки. Задоволството на нашите клиенти е наша примарна цел...

Read more About Us


Разгледај го нашиот каталог и уверете се сами


  • Локација : Студеничани - Скопје, Македонија
  • Канцеларија : +(389) 2 700 851
  • FAX : +(389) 2 700 884


copyright © Burdem Plastik 2019